Fotografie z některých akcí v Žebětíně můžete najít i na stránkách ÚMČ Žebětín zde::

Návštěvnost Hlasatele (od roku 2006):


Blíží se komunální volby
a my opět předáme dočasně rozhodovací moc (jiným?) lidem,
kteří budou s naším souhlasem rozhodovat o nás za nás.
Proto by bylo velmi užitečné vědět, jak by se tito kandidáti např. stavěli k ev. požadavku brněnského "vítacího" magistrátu,
aby v Žebětímě byly vybudovány byty pro islámské ekonomické připrchlíky...

Paní Šojdrová (KDU-ČSL)
nám sem chce dovést 50 genově antikřesťansky naprogramovaných dětiček/"sirotků",
které prý kdesi "trpí" a které nám zde výrazně obohatí naši zaostalou kulturu, a to hned co je převychováme:

Pěkně děkujeme KDU-ČSL ...

"Muslimové jsou převážně hodní a mírumilovní lidé"

Autorem následujících slov je údajně Dr. Emanuel STANAY, známý a vysoce uznávaný psychiatr. Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí.
 
Když byl tázán, kolik Němců bylo skutečnými nacisty, odpověděl způsobem, který může být určující pro náš postoj k fanatizmu: 
"Velmi málo lidí bylo skutečnými nacisty, ale mnoho dalších se radovalo z návratu německé hrdosti a další byli příliš zaneprázdněni, než aby je to zajímalo.
Byl jsem jedním z těch, kdo pokládali nacisty za bandu bláznů. Takže většina se prostě stáhla a umožnila tím, aby se to vše stalo. Pak, dříve než jsme to zjistili, nás měli v hrsti, ztratili jsme kontrolu a nastal konec světa.
Má rodina ztratila všechno. Já sám jsem skončil v koncentračním táboře a Spojenci rozbili mé továrny. Dnes nám znovu a znovu různí experti opakují, že Islám je náboženství pokoje a že velká většina muslimů si přece přeje jedině žít v míru. 
I když toto laické ujišťování může být pravdivé, nemá pražádný význam!!!! Je to bezcenné šidítko, které nám má umožnit, abychom se cítili lépe a aby se poněkud zmenšil (psychický) účinek fanatického řádění ve světě ve jménu...ISLÁMU...!!!!!!!!!!.
Je skutečností, že v současné fázi dějin vládnou Islámem fanatici. Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50 válek, které zuří ve světě. Jsou to fanatici, kdo systematicky masakrují křesťany či příslušníky domorodých kmenů v Africe a postupně utápějí kontinent v přívalu Islámu. Jsou to fanatici, kdo spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy, vraždí nebo zabíjejí z důvodů cti. Jsou to fanatici, kdo přebírají mešitu po mešitě. Jsou to fanatici, kdo se zápalem šíří kamenování a věšení obětí, znásilňování, zabíjení, polévání žen kyselinou, likvidací homosexuálů......
Jsou to fanatici, kdo učí mladé zabíjet a stát se sebevražednými bombovými .......zabijáky.....
Obtížně měřitelnou skutečností je, že mírumilovná většina, mlčící většina....!!!!!!!!!" .....je vyděšena a je vyřazena.
Komunistické Rusko sestávalo z Rusů, kteří prožili peklo války a chtěli pouze žít v míru, a přesto komunistické Rusko bylo odpovědno za vraždu asi 20 milionů lidí.
Ohromná populace Číny byla rovněž mírumilovná, ale čínským komunistům se podařilo zabít ohromujících 70 milionů lidí.
Průměrný Japonec před druhou světovou válkou rozhodně nebyl sadistickým válečným štváčem. Přesto si Japonsko vražděním a krveprolitím razilo cestu Jihovýchodní Asií v orgiích zabíjení, které zahrnovalo systematické vraždy 12 milionů čínských civilistů; většinou byli zabiti šavlí, lopatou a bajonetem.
Kdo by mohl zapomenout Rwandu, která se zhroutila v krvavém zabíjení. Není snad možno tvrdit, že většina  Rwanďanů byli mírumilovní lidé?

Poučení z historie jsou často neuvěřitelně jednoduchá a lapidární, ale přese vše, všechny naše schopnosti logického myšlení často přehlédneme nejzákladnější a zcela nekomplikované závěry: svým mlčením se mírumilovní muslimové stali zcela irelevantními. Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, jestliže nepozvednou svůj hlas, protože se stejně jako Dr. Tanay jednoho dne probudí a zjistí, že se dostali do područí fanatiků a že"nastal konec světa".
Mírumilovní Němci, Japonci, Číňané, Rusové, Rwanďané, Srbové, Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci, Nigerijci, Alžířané a mnozí další zemřeli, protože mírumilovná většina nepromluvila, až pak bylo pozdě. 
Pro nás, kteří to vše sledujeme, aniž bychom se angažovali, platí, že musíme dávat pozor na jedinou skupinu, která se počítá: na fanatiky, kteří ohrožují náš způsob života !!!!!
Žádná mešita ani minaret v Evropě, pokud nebude stejné množství katolických kostelů v arabském světě a také stejné množství katolíků! Pedofily civilizovaný svět trestá ... a co muslimové, kteří souloží 8 leté dívky a mají s nimi děti.
Přeje si někdo z Vás, aby za dvě desítky..!!!! let souložil nějaký muslimský stařec Vaše vnučky a pravnučky, aby je kamenovali, zabíjeli, polévali kyselinou, prováděli ženskou obřízku..?!!!!


A konečně: každý, kdo pochybuje, že se jedná o závažnou záležitostl, ten se podílí na pasivitě
která dovoluje aby problémy narůstaly.


A jako občan Brna a volič se ptám:
Najde se strana, která toto zločinecké počínání
současné brněnské "magistrátní garnitury" zarazí ?!?

P.S. Tento letáček je pokoutně kolportován po Brně.
Je zajímavé, že připrchlíkům nabízí všechno možné,
ale o tom, kde se lze o tyto tyto služby přihlásit ani zmínka ...
Rovněž je typické, že tam zcela chybí bezplatná, ale bezpodmínečně nutná, povinná služba:
Povinné seznámení s českými zákony a jejich rozdíly proti u nás nezákonné(!) Šarii.

Především je nutno si otevřeně a upřímně přiznat, že se v převážné většině nejedná o na životě ohrožené uprchlíky, ale o pracovně neperspektivní EKONOMICKÉ PŘIPRCHLÍKY, které láká vidina bezpracných dávek a nicnedělání! A dále je NUTNO V EU KONEČNĚ ZAKÁZAT(!!!) ISLÁM, který není (jenom) náboženství, ale především násilnická fašistická ideologie, jejíž zásady jsou v přímém rozporu s našimi zákony i naší staletou kulturou. Aby nedošlo ke zmatkům („vícepráví“) a násilnostem, tak přijatí Připrchlíci se k respektování tohoto zákazu musejí PŘEDEM zavázat, jinak nebudou přijati. A pokud tento závazek poruší, tak se obratem vyhostí. Pokud se toto neudělá, tak celá Evropa půjde časem zpět do muslimského středověku, to si pište !!!
Tzv. "Multikulturizmus" je nesmysl a úplný blábol duševně chorých jedinců. Aby společnost fungovala, tak v ní musí platit jednoznačná pravidla - JEDNA (PRÁVNÍ) KULTURA!!! Věřit můžeš čemu chceš, ale konat, KONAT nůžeš pouze to, co je v dané zemi v souladu s platnými zákony. Není přece např. možné, aby do manželství mohli vstoupit pouze jeden muž a jedna žena starší 18 let a aby současně(!!!) platilo, že muž může mít 4 devítileté holčičky "manželky" - živočichy s 1/2 hodnotou. To je přece evidentní ptákovina. Nebo si představte, že se přeplaví skupina Angličanů a ti budou na silnicích jezdit vlevo, neboť jim to nařizují jejich zákony. Jak u blbejch...


 

Videa v tzv. HTML5 formátu:
Tato stránka někdy obsahuje kromě textů a (pohyblivých)fotek i krátká videa
ve formátu "HTML5", který má oproti starším ("flash") videím řadu výhod.
Zde se obvykle automaticky spustí nejnovější video,
které ale můžete snadno zastavit ťuknutím do obrázku
nebo tlačítkem [II] v dolní části obrázku.
Toto ruční zastavení můžete použít i v případě,
že si budete chtít déle prohlížet nějaký úsek videa.
(Znovu)spustit libovolné video pak můžete ťuknutím do obrázku
nebo na symbol (>) nebo tlačítkem [>].
Start/stop můžete pohodlně ovládat i klávesou "mezerník" (v aktivním videu).
Rovněž se můžete pohybovat vpřed i zpět v čase.
Pro zobrazení HTML5 videí je nutné, aby váš internetový prohlížeč
(Firefox, MSIE apod.) měl zabudován 'zobrazovač' pro HTML5.
Pokud jej tam nemáte, tak jej lze snadno a zadarmo doinstalovat.
Tato videa (mp4) si rovněž můžete snadno stáhnout do
svého počítače - zcela obdobně jako stahujete fotky.
Příjemnou zábavu přeje redakce.


§  Důležité upozornění  §
Údaje uvedené v tomto privátním nekomerčním weblogu berte prosím s rezervou,
na jejich serióznost a pravdivost neposkytujeme žádnou záruku.
Případné nepřesnosti však v žádném případě nejsou vedeny snahou
kohokoliv jakkoliv zostudit či zesměšnit!
Pokud se přesto domníváte, že zde byla potupena čest vaše,
čest vašeho kamaráda či vašeho oblíbeného politického režimu,
tak dejte prosím bez váhání ihned vědět - náprava bude zjednána neprodleně.


Název tohoto weblogu je modifikovanou nostalgickou vzpomínkou na časopis
Jaroslava Foglara "Mladý hlasatel", který vycházel v letech 1935-41
a který jsme si ještě po mnoha letech půjčovali a četli.

Zdraví vás váš sklepwebmasterKurt Barták, žebetínský mladousedlík ("náplava").