Fotografie z některých akcí v Žebětíně můžete najít i na stránkách ÚMČ Žebětín zde::

Návštěvnost Hlasatele (od roku 2006):
Senioři a invalidní návštěvníci hřbitova
budou jistě potěšeni a polichoceni neobvyklou ohleduplností úřadu,
tj. záborem "seniorského" parkovací ho místa pro komerční nehřbitovní účely.
Budou následovat ještě nějaké další podobné "hřbitovní" vymoženosti ?
Není to nejapný předčasný APRÍÍÍL ?!?
Nebo že by soukromá firma měla velmi pádné argumenty?:


Fašank(y) 2017 v Žebětíně
a v jeho přilehlých periferiích

Klikněte do příslušnoho plakátku pro bližší informace

 


"Nefotit, dokud tam nebudeme všichni včetně koní ..."


"... už můžete fotit."


Chtěla jsem jít také s průvodem.
Ale ... řekli mi, že to není vhodné. Prý jsem v civilu - neboť nemám masku!
Masku já ale mám a to dokonalou.
Jsem totiž siamská kočka v masce psa-oříška ...


 

 


Ještě jednou o svobodě libovolné víry a právu nosit odpovídající náboženské symboly

pusťte si video

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.
Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

Čili - každý může věřit čemukoliv a nikdo, NIKDO nemá právo tuto jeho víru urážet jako "pouhou recesi".


Všechno je teď jinak:

dřív to byli děvkaři, dnes to jsou plejbojové

dřív to byli chuligáni, dnes to jsou aktivisté (alias "profesionální prudiči")

dřív zavírali zloděje, teď zloději zavírají okradené

dřív tu byli cikáni, kteří nám kradli slepice,
dnes jim říkáme Rómové a naše "slepice" jim sami darujeme.

dřív: "Komu dal pámbu úřad - tomu dal taky rozum".
Dnes je tomu přesně naopak.

dřív: "Žádný učený z nebe nespadl".
Dnes jakoby ty blbý přímo shazovali.


dřív jsme chodívali pěšky ...??? Vivat MULTIKULTI ???
aneb: náboženské symboly všech církví ve školách ?

Nedávno byl na tomto místě obrázek, který se snažil názorně zobrazit nesmyslnost situace, kdy by ve školách byly bez omezení nošeny markantní náboženské symboly různých tradičních i exotických náboženství. Téma těchto symbolů je v poslední době velmi diskutované a bohužel - co diskutující, to jiný "právní" názor. Jestli dovolíte, tak bych krátce prezentoval názor svůj - "selský".

Jsme moderní, sekulární stát, což znamená, že žádné náboženství již není integrální součástí státní moci, jak tomu bývalo v minulosti. Církve pochopitelně existují i nadále, ale jejich právní status je už jenom na úrovni jiných zájmových sdružení, jako např. zahrádkářů, nebo sběratelů pivních tácků. Bůh (kterého nikdo nikdy neviděl) je prý sice jenom jeden a je proto více než podivné, že s v tom neudělá pořádak a že existuje nespočet různých diametrálně odlišných náboženství a vír, z nichž každé tvrdí, že pouze ten jejich bůh je ten jediný, skutečně existující, zatímco ti ostatní bohové jsou babské výmysly nesprávně informovaných barbarů, které je proto nutno (někdy) zamordovat, což bude odměněno přijetím do nebe a přídělem 72 věčných panen. V naší zemi je zaregistrováno (povoleno) několik desítek církví a nelegálních je jich asi ještě více. A je velmi smutné, že některé církve nařizují zásady, které přímo ohrožují lidské životy (např. zákaz transfuze krve zraněnému). A přesto je naši zákonodárci povolili. Máme přece svobodu, každý může věřit čemukoliv. Věřit  - to jistě ano, ale projevy víry a jejich praktikování nesmí být v rozporu s platnými zákony a neměly by být potažmo ani v příkrém rozporu s kulturně historickými zvyklostmi naší země. Školy jsou instituce zřízené a provozované státem (tj. námi), s cílem poskytnou občanům všeobecné a poté i odborné vzdělání, což je nezbytně nutné pro zachování funkce státu. A pro zdárný průběh této činnosti je nutné, aby ve školách panovaly určité poměry, tomuto cíli přizpůsobené podmínky. Mezi něž jistě patří i pasentní, neexotické a neprovokující oblečení. Takže shrnuto:
Žádné zjevné náboženské ani politické symboly do našich škol NEPATŘÍ - šmytec!

Pokud někdo bude trvat na tom, že může/musí nosit ve škole na hlavě ten hidžáb apod., tak je to stejně drzé a přiblblé, jako kdyby mladí zahrádkáři vykřikovali,
že mohou do školy nosit a u sebe mít
svěcené rýče a posvátné vidle
coby symboly svého náboženského přesvědčení a víry, na což mají nezadatelné právo.
Jakmile jednou povolíme, zpočátku "drobné" náboženské apod. výjímky, tak se vzniknou další "oprávněné" požadavky:
oddělené třídy pro hochy (pouze učitelé) a děvčata (pouze učitelky), ve zdravotní výchově výklad o výhodách a posvátnosti ženské obřízky, přestávky na modlení, hlavobouchací koberečky ve třídách, zrušení "křesťanských" vánočních prázdnin, zvláštní záchody pro transsexuály a homosexuály, atd., atd.

 


 

Videa v tzv. HTML5 formátu:
Tato stránka někdy obsahuje kromě textů a (pohyblivých)fotek i krátká videa
ve formátu "HTML5", který má oproti starším ("flash") videím řadu výhod.
Zde se obvykle automaticky spustí nejnovější video,
které ale můžete snadno zastavit ťuknutím do obrázku
nebo tlačítem [II] v dolní části obrázku.
Toto ruční zastavení můžete použít i v případě,
že si budete chtít déle prohlížet nějaký úsek videa.
(Znovu)spustit libovolné video pak můžete ťuknutím do obrázku
nebo na symbol (>) nebo tlačítkem [>].
Start/stop můžete pohodlně ovládat i klávesou "mezerník" (v aktivním videu).
Rovnež se můžete pohybovat vpřed i zpět v čase.
Pro zobrazení HTML5 videí je nutné, aby váš internetový prohlížeč
(Firefox, MSIE apod.) měl zabudován 'zobrazovač' pro HTML5.
Pokud jej tam nemáte, tak jej lze snadno a zadarmo doinstalovat.
Tato videa (mp4) si rovněž můžete snadno stáhnout do
svého počítače - zcela obdobně jako stahujete fotky.
Příjemnou zábavu přeje redakce.